Vlada Roslyakova photographed by Greg Kadel for Numero #94, June 2008
Vlada Roslyakova photographed by Greg Kadel for Numero #94, June 2008